Barion Pixel

Kapcsolat

padma@jogastudio.hu

Kövess minket

a közösségi oldalakon is!

PADMA OKTATÓI MODUL

A Padma Jógastúdió a Yoga Alliance által regisztrált Naliní® Női Jóga, Kismama és Babás Jóga oktatóképző intézmény, tanúsítványaink a Yoga Alliance védjegyét viselik és nemzetközi szinten elismertek.

A Padma Jógastúdió több mint 2001 óta szervez jógaoktató képzéseket, továbbképzéseket. Magyarországon elsőként indítottunk Kismama jóga, Babás jóga, és Női jóga alaptanfolyamokat, oktatóképzéseket. Tanfolyamaink az alkalmazott jóga területén belül speciális témákat ölelnek magukba, amely témák egy élethelyzetre, egy korosztályra, vagy életszakaszra vonatkoznak. A sok év tapasztalata alapján folyamatosan fejlesztjük, továbbgondoljuk a képzéseinket, ahol minden képzésnél meghívott előadók, szakemberek segítenek elmélyíteni az adott tanfolyam témáját.

Az oktatóképzéseinken nem sémákat tanítunk, hanem az a célunk, hogy önállóan gondolkodni tudó, kreatív, felelősségteljes jógaoktatókat képezzünk.

Természetesen egy képzés mindig az út eleje, elengedhetetlen a folyamatos önképzés (svádhyáya) egy tanfolyam befejezése után.

Képzéseink Hatha jóga alapúak ezért nem kötelező, de javasolt a Hatha jóga gyakorlataiban és elméletében való jártasság, és a rendszeres jóga gyakorlás.

A Padma Jógaoktatói modul felépítése: Mivel a képzéseink alapvetően női képzések, ezért mindegyik tanfolyamhoz javasolt (de nem feltétel) elvégezni a Naliní® Női jóga alaptanfolyamot, amely egy női önismereti tanfolyam, segít megérteni a bennünk zajló folyamatokat. Magunkat megértve többet tudunk adni másoknak oktatóként. Az alábbi felsorolásban lehet látni azt a sorrendet, ahogy javasoljuk a képzések elvégzését. Ez a sorrend nagyon szépen magába foglalja a női életszakaszok szerinti jógaoktatás lehetőségét. Ettől függetlenül javasolt a Hatha jóga gyakorlataiban és elméletében való jártasság, és a rendszeres jóga gyakorlás.

Tanusítványok

Naliní® Női Jóga Oktatóképzés, képzési programjának kivonata

1. A képzés során megszerezhető kompetenciák

A résztvevő a képzés végére:
– megismerkedik a jóga nyelvezetével,
– megismerkedik a jóga filozófiájával,
– képes egyéni Naliní® Női jóga foglalkozás megtartására,
– képes csoportos Naliní® Női jóga foglalkozás megtartására,
– megismeri a jóga speciális alkalmazási területeit,
– képes Naliní® Női jóga workshop megtartására,
– megismeri a női egészséget segítő szakmák működését, tevékenységét,
– megismeri a nőiség testi, lelki folyamatait,
– megismerkedik a női betegségek kialakulásával és annak kezelési módszereivel,
– képes tanácsokat adni a nőiség témakörében,
– elsajátítja a jóga női testre és lélekre ható gyakorlatait,
– képes továbbadni a Naliní® Női Jóga módszerét.

2. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei
– Iskolai végzettség: érettségi végzettség
– Szakmai gyakorlat: legalább 20 órában jógafoglalkozáson való részvétel (az adott jógastúdió/oktató által kiállított igazolás alapján)
– Egészségügyi alkalmasság: elvárás a jóga során használt mozgások kivitelezésére való képesség (az egészséges fizikum megléte)

3. A képzésben való részvétel feltételei
– Részvétel követésének módja: A résztvevők által kitöltött jelenléti ív, és az oktató által vezetett haladási napló alapján.
– Megengedett hiányzás: A megengedett hiányzás mértéke a képzés óraszámának 20%-a (azaz 66 óra).
– Az elméleti foglalkozásokról való megengedett hiányzás mértéke: 15% (50 óra)
– A gyakorlati foglalkozásokról való megengedett hiányzás mértéke: 5% (16 óra)
– A megengedett hiányzás túllépésének következményei: Amennyiben a résztvevő hiányzásainak mértéke megközelíti ezt a keretet, a tanfolyamvezető írásban figyelmeztetőt küld részére, amelyben kitér a megengedett mértékű hiányzás túllépésének következményeire. Ha a résztvevő hiányzásainak mértéke ennek ellenére meghaladja a megengedett szintet, vizsgára nem bocsátható, amíg a képzési időn túl kiegészítő, felzárkóztató foglalkozás(ok)on részt nem vesz. Ezek terjedelmét és pontos körülményeit a tanfolyamvezető és az oktató közösen határozzák meg.

4. Tervezett képzési idő
– Elméleti órák száma 80 óra
– Gyakorlati órák száma 250 óra
– Összes óraszám 330 óra

5. A tananyagegységek megnevezése
– Jóga alapok
– Naliní® Női Jóga módszer
– A női test és lélek
– Oktatási ismeretek

6. Csoportlétszám
– Maximális csoportlétszám 30 fő
– Minimális csoportlétszám 6 fő

7. A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:
A résztvevők tudásának folyamatközi figyelemmel kísérése érdekében a félév végén gyakorlati vizsga áll, amelynek (ki)értékelése alapján a résztvevők visszajelzést kapnak tudásuk fejlődéséről.
A minősítés végeredményében kétféle lehet: megfelelt/nem felet meg. Gyakorlati ellenőrzés során annak a résztvevőnek megfelelő a gyakorlati tudása, aki a feladatot önállóan, segítségkérés nélkül, helyesen képes elvégezni, és a gyakorlat elvégzése közben szóban kifejti a kapcsolódó szakmai ismereteket.
Amennyiben a résztvevő teljesítménye nem felelt meg, úgy a tanfolyamvezető döntése szerint felzárkóztató szóbeli és/vagy gyakorlati konzultációra kerül sor a képzést vezető oktató által, kitérve a résztvevő tudásbeli hiányosságainak beazonosítására.

A képzés végén a résztvevők tudásának ellenőrzésére egy írásbeli és egy gyakorlati vizsga szolgál, melyek alkalmasak a képzéseken elsajátítható kompetenciák lemérésére. A vizsgákon jelen van a tanfolyamvezető és a szakmai vezető.
Az írásbeli vizsgán megfelelt minősítést kap az a résztvevő, aki minimum 80%-ot elér a feladat megoldásában. A gyakorlati vizsgán a bemutatott gyakorlatok alapján a vizsgáztató dönti el, megfelelő-e a résztvevő tudása.

Továbbá a fentieken túl a résztvevőknek készíteniük kell egy minimum harminc oldalas szakdolgozatot, melyet a képzés befejezésétől számított három hónapon belül kell leadniuk.

A vizsgákat a tanfolyam befejezésétől számított 3 hónapon belül le kell tenni. A tanfolyam záróvizsgájára és szükség esetén a két pótvizsgára központilag meghirdetett időpontban kerül sor.

8. A képzés zárása
– A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: Amennyiben a résztvevő a megengedett hiányzást nem merítette ki és aktívan részt vett a képzésen, továbbá sikerrel teljesítette a záróvizsgákat, a képzésről az Intézmény tanúsítványt ad ki, amellyel igazolja, hogy az adott képzésben résztvevő – a megengedett hiányzás mértékét nem meghaladóan – részt vett a képzésen, és sikerrel elvégezte azt.

Kismama és Babás Jóga Oktatóképzés, képzési programjának kivonata

1. A képzés során megszerezhető kompetenciák

A résztvevő a képzés elvégzése után:
– képes egyéni kismama jóga foglalkozás megtartására,
– képes csoportos kismama jóga foglalkozás megtartására,
– megismeri a jóga speciális alkalmazási területeit,
– képes egyéni és csoportos kisbabás jóga foglalkozás megtartására,
– képes egyéni és csoportos nagy babás jóga foglalkozás megtartására,
– képes szülésfelkészítő kismama foglalkozás megtartására,
– képes szülésfelkészítő workshop megtartására,
– megismeri a babamasszázs alapjait,
– megismeri a várandósságot segítő szakmák működését, tevékenységét,
– megismeri a várandósság testi, lelki folyamatait,
– megismeri a várandósság és a szülés közbeni komplikációkat,
– megismeri a szülést segítő szakmák működését, tevékenységét,
– megismeri a csecsemő beszédfejlődésének folyamatát,
– megismeri a csecsemő mozgásfejlődésének folyamatát,
– képes tanácsokat adni az anya és gyermeke közötti kötődés erősítéséhez.

2. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei
– Iskolai végzettség: érettségi végzettség
– Szakmai gyakorlat: legalább 20 órában jógafoglalkozáson való részvétel (az adott jógastúdió/oktató által kiállított igazolás alapján)
– Egészségügyi alkalmasság: elvárás a jóga során használt mozgások kivitelezésére való képesség (az egészséges fizikum megléte)

3. Tervezett képzési idő
– Elméleti órák száma 51 óra
– Gyakorlati órák száma 99 óra
– Összes óraszám 150 óra

4. A tananyagegységek
A tananyagegységek megnevezése:
– Várandósság és jóga
– Szülésfelkészítés
– Jóga babával

5. A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

A képzés végén a résztvevők tudásának ellenőrzésére egy írásbeli és egy gyakorlati vizsga szolgál, melyek alkalmasak a képzéseken elsajátítható kompetenciák lemérésére. A vizsgákon jelen van a tanfolyamvezető és a szakmai vezető.
Az írásbeli vizsgán megfelelt minősítést kap az a résztvevő, aki minimum 80%-ot elér a feladat megoldásában.
A gyakorlati vizsgán a bemutatott gyakorlatok alapján a vizsgáztató dönti el, megfelelő-e a résztvevő tudása.
A vizsgákat a tanfolyam befejezésétől számított 3 hónapon belül le kell tenni. A tanfolyam záróvizsgájára és szükség esetén a két pótvizsgára központilag meghirdetett időpontban kerül sor.

6. A képzés zárása
– A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: Amennyiben a résztvevő a megengedett hiányzást nem merítette ki és aktívan részt vett a képzésen, továbbá sikerrel teljesítette a záróvizsgákat, a képzésről az Intézmény tanúsítványt ad ki, amellyel igazolja, hogy az adott képzésben résztvevő – a megengedett hiányzás mértékét nem meghaladóan – részt vett a képzésen, és sikerrel elvégezte azt.

Szeretnél jelentkezni?

Kovács Gyöngyi Naliní

Elképzelhető, hogy az alábbi oktatások is érdekelhetnek

oktatás

Egyéni kismama és babás jóga oktatóképzés

Magyarország első és legátfogóbb Kismama és Babás Jóga Oktatóképzése. 18 év tapasztalatával! Képzésünk a Kismama és Babás Jóga Oktatóképzés a YOGA ALLIANCE által nemzetközileg elismert képzés. Folyamatosan indul!
A Padma Jógastúdió közel 20 éve szervez Kismama jóga és Babás jóga oktatóképzést. Az oktatóképzést javasoljuk azoknak, akik szeretnék tudásukat ebben a témában elmélyíteni. A leendő oktatókon kívül azokat is várjuk, akik csak a saját kedvükért, ismereteik és tapasztalataik bővítéséért szeretnék elvégezni a tanfolyamot.
Képzés megtekintése

oktatás

Egyéni Naliní® női jóga oktatóképzés

A Padma Jógastúdió szervezésében Naliní Női jóga oktatóképzés indul folyamatosan! A képzést mindenki egyéni tempóban tudja elvégezni, 330 órás képzés. A tanfolyam a Padma Jógastúdió, Naliní® Női Jóga oktatására felhatalmazó kétnyelvű tanúsítványát adja. Yoga Alliance által elismert nemzetközi RYT 200 végzettség!
A tanfolyam célja olyan átfogó gyakorlati tudást és elméleti ismereteket adni a résztvevőknek a női jógaoktatásának a területén, amellyel mind a saját életüket és saját magukat képesek fejleszteni, mind pedig megfelelően képesek legyenek felkészülni női jóga foglalkozások megtartására.
Képzés megtekintése

Itt megtalász minket!

Nalini női jóga

Naptanya szellemi központ