06-1-220-7013 06 20 552-6305

H-P:15-21 K-Sz-Cs: 8-21 Sz: 8-20 Padma Jógastúdió

Blog

A szimbólumok ereje

Minden ősi civilizációban nagy fontosságot tulajdonítottak a szimbólumoknak. A legtöbb kultúrában szimbólumok adtak útbaigazítást az embereknek, hogy ki a király, kik a papok, sőt szimbólumokkal jelölték az isteneket és a szellemeket is. Az emberi kultúra elválaszthatatlan része volt ezeknek a szimbólumoknak az ismerete és tisztelete. Nincs ez másként ma sem. Ám nem szabad elfelejtenünk, hogy mindezen jelek nem azonosak azzal, amit jelölni szándékoztak vele. Mégis gyakran találkozni a történelem során, sőt napjainkban is azzal a téves elképzeléssel, hogy a szimbólum megegyezik az általa jelölt mítikus vagy nem mítikus lénnyel. Tény, hogy egyes szimbólumok kifejezetten intenzív lelki vagy fizikai hatással bírnak az emberre. Néhányat ezek közül még tudományos módszerekkel is vizsgáltak és biztos, hogy a jövőben még több ilyen kutatás is következik majd. Vajon hogyan működik a tényleges hatással rendelkező szimbólumok ereje?

A jóga szimbólumai:

Az OM mantra

A mantrák olyan rövidebb-hosszabb szótagok-szavak, amelyek fennhangon vagy magunkban történő ismétléséhez sajátos hatásokat kapcsoltak az óidőkben. A hagyomány szerint a Mindenség rezgésekből áll, amelyet a mantrákkal megváltoztathatunk és a világ forgását olyan irányba terelhetjük vele, ami igazán hasznos.

Az OM a teremtés szimbóluma. Valójában négy hangzóból áll. A-U-M- és a mögötte lévő csönd, amit szintén ejtünk. Az OM mantra helyes kiejtését egy mester segítségével lehet elsajátítatni. Erre már csak azért is szükség van, mert ez a hangsor rendkívül intenzíven hat a tudatra. Ha valaki felügyelet nélkül rendszeresen gyakorolja, olyan változások indulhatnak el az elméjében, amely fölött esetleg elveszhet a kontroll. Úgy tudjuk, hogy a mantrák közül ráadásul az OM mantra a leg kevésbé "veszélyes" ilyen szempontból. Néhányszor ismételni naponta pl. kifejezetten hasznos.

Mit szimbolizál az OM?

Az OM négy hangzója önmagában is szimbólum értékű. Úgy tartják, hogy az "A" hangzó az éberség, az ébrenlét szimbóluma, kiejtése ennek az állapotnak a rezgéseit kelti a szervezetben. Az utána következő "U" az álom állapot rezgéseit, míg a mögötte lévő "M" a mélyalvás, vagy a háttértudat - jungi nyelven a tudatalatti - rezgéseit kelti. A mantra végén a csönd, amelyet szintén ejtünk a Turija. Ez tibeti nyelven annyit tesz, hogy negyedik. Ez a világban meg nem nyilvánult dolgok szimbóluma. Így jön létre az OM. Ez egyféle értelmezés, de ezen kívül még számtalan egyéb megközelítés is van, amelyek szintén érdekesek és természetesen helyesek is.

Együttes jelentéseként az OM-ot a mindentudás, mindenhatás és mindenütt jelenvalóság értelmét hordozó szimbólumként tekinthetjük.

Orvosi vizsgálatok az OM mantrával:

Orvosi műszerekkel történt vizsgálatok erősítették meg a szervekre gyakorolt rendkívüli hatását. Azt figyelték meg, hogy az OM zengetése összehangolja a szervek saját rezgéseit, így a szervezet, úgyszólván egy ritmusban kezd működni. Ilyenkor sokkal kisebb energiával képes lényegesen hatékonyabban működni. Lényegében úgy vehetjük, hogy miközben a korábbi állapotához képest a szervezet pihen, ugyanakkor csúcsteljesítményt produkál.

Szintén orvosi vizsgálat erősítette meg azt a feltevést, hogy az OM hatása a magzatra szintén jótékony lehet. Sok kismamával foglalkozunk és bizonyított tény immár, hogy az OM megnyugtatja a kisbabát. Ám nem volt ennyire világos az, hogy hogyan hat az OM az anyaméhen belül. Megfigyelték, hogy a baba szívritmusa az OM mantra zengetése után röviddel 160/percről 130/percre nyugodott meg.

Az OM mantra különben a legfelső két csakra mantrája is.

A csakrák

Mindenki hallott már korunkban ezekről az energiaközpontoknak nevezett területekről, melyek a testünk különböző tájain helyezkednek el. A legtöbb ábrázolás szerint a test középvonalán valahol a gerinccel egy vonalban vannak azok a fő központok, amelyek neve csakra vagy magyarul kerék. Ma divatos dolog ezeket tisztogatni és mindenféle más stimulálásokat végezni rajtuk.

A hagyomány szerint lényünk hét fő erőközponttal, vagyis csakrával rendelkezik. Ám kevesen tudják, hogy ezeknek szimbolikus tartalma is van. Egyes értelmezések szerint, bár ezek a csakrák valóban tetten érhetők a testen, nem a testi aspektusuk a legfontosabb. A csakrák a megnyilvánulás körei. Alulról fölfelé haladva egyre magasabb szellemi szintű világok szimbólumai. Így a legalsó a muládhára csakra, a gyökér központ pl. az emberi fejlődés első lépcsőfoka, az állati és az emberi tudat határvonala. A legfelső, amelyet a legtöbb irodalom a fejtetőre helyez, a szahaszrára csakra, a Legfennsőbbhöz vezető kapu, a tiszta szellemi lét szimbóluma. A többi csakrának is természetesen megvan a saját szimbolikus tartalma, de cikkünk terjedelme nem teszi lehetővé, hogy mindegyikre kitérhessünk. Annyit azonban érdemes megjegyezni, hogy a hagyomány az egyek csakrák megnyitásához különböző szellemi képességeket, úgynevezett sziddhiket társít. Így az egyik szinten megjelenik a gondolatolvasás, míg máshol a levitáció képessége. Stb. Ezek fontos dolgok lehetnek a szellemi fejlődés során, de tartsuk szem előtt, hogy könnyen lehet, hogy ezen képességek is csak szimbólumai a tényleges fejlődésnek. Ha mégsem, akkor jó lesz óvatosnak lenni, mert a képességek korai felébredése olyan pszichés zavarokat okozhat, amelyet a mai tudomány őrületnek nevez.

A mudrák

Leggyakrabban kéztartásokat szokás ezzel a szóval illetni. Az ujjak különböző helyzetbe állítása ténylegesen befolyásolja a szervezet működését. Az ujjakon végződik ugyanis sok energiavezeték és helyezkedik el sok reflexzóna. Azok összekapcsolása tehát megváltoztathatja a test energia áramlását, ami adott esetben sok betegség megelőzésére vagy meggyógyítására adhat lehetőséget.

Lényegében azonban a mudrák is főleg szimbolikus tartalmuk miatt fontosak a hagyományban. A jóga gyakorlása közben a leggyakrabban használt ilyen kéztartás a chin mudra. Ez a bölcsesség elérésének kéztartása. Úgy képezzük, hogy a mutató és a hüvelyk ujj egy kört alkot. A másik három ujj nyújtva, a tenyér felfelé néz. Természetesen az ujjaknak egyenként is megvan a maguk jelentése a chin mudrán belül.

A hüvelyk ujj az Egyetemes Lélek szimbóluma. A mutató ujj az egyéni léleké. Amikor ez a két ujj összekapcsolódik, akkor egy végtelen kört alkot. Ez a végtelenné válás szimbóluma. A maradék három ujj a világot alkotó három minőséget jelenti. Ezek közül az első a Tamasz. Ez a lehúzó, a nehéz, a sár, a sötét megnyilvánulása. Mint minőség ez az Anyag. A második a Radzsasz. A radzsasz a tűz, a vörös, a fűszeres, a lendületes. Ez az Erő, amely mozgásban tartja a világot. A harmadik a Szattva. Ez a könnyű, a légies, a fehér, a tisztaság. A Szattva az Értelem szimbóluma. Anyag, Erő és Értelem. E-három alkotja a világ megnyilvánult részét. E-három mindenben benne van, bár néha az egyik, néha a másik kerül túlsúlyba. A jógi célja, hogy főként csak szattvikus legyen benne, hogy ezzel a tisztasággal megvalósíthassa a végtelent önmagában és egyesüljön az Egyetemes Lélekkel.

Természetesen más mudrák is bírnak hasonló szimbolikus tartalommal. Amikor a középső és a hüvelyk ujj alkot egy kört, ez a súni mudra. Használata a türelem és az önfegyelem fejlesztésében játszik szerepet. A középső ujj itt a felelősség jelképe.

Ha a gyűrűs ujj kapcsolódik a hüvelykhez, akkor szúrja mudráról beszélünk. Szúrja napot jelent. Az energia és az erős idegzet megszerzésének segítője.

A kisujj és a hüvelykujj találkozása a buddhi mudrát hozza létre. A kisujj a szellemi erő szimbóluma. Ezt a kéztartást a tiszta és megértő kommunikáció kedvéért lehet gyakorolni.

Még egy fontos kéztartás van, amit érdemes megemlíteni. Az imádkozó kéztartás, amikor a két tenyér a mellkas előtt összeér, az anjali mudra. Indiában ezzel a kéztartással üdvözlik egymást az emberek. Úgy is hívják ezt a tartást, hogy namaszté, vagyis üdvözlet. Az egyik tenyér az "én", a másik a "te". Együtt azt jelenti, hogy te és én egyek vagyunk.

Síva - a jóga ura

A jóga isteni eredetű tudomány. A hagyomány úgy tartja, hogy Síva 82000 testtartást gyakorolt végig, de ebből csak 82-t talált alkalmasnak az embereknek. A szentiratok egészen Síváig vezetik vissza a mesterek láncolatát.

Síva a három főbb istenség egyike. Brahmá a teremtő, Visnu a megtartó, Síva a pusztítva újra alkotó isten. Általában ezerkezűként ábrázolják, amint táncol. Síva tánca tartja mozgásban a világot. Ha a korábban említett terminológiában akarnánk megfogalmazni, akkor Síva a radzsasz. Mint pusztító, a nem tudás elpusztítójaként jelenik meg. Jelképe a lingam, amely fallikus szimbólum. Gyakran ábrázolják feleségével Shaktival, aki a női energiákat hivatott képviselni. Az ő szimbóluma természetesen a jóni, a női szexualitás jelképe.

Az ászanák szimbolikus tartalma

A jógáról szóló írások nem nélkülözhetik a testgyakorlatok említését sem. Már a régi időkben megfigyelték, hogy a test a lélek folyamatainak hű tükrözője. Látták és érezték, hogy a levertség és a csüggedtség hajlott háttal nyilvánul meg, hogy az önbizalom egyenes háttal és kidomborított mellkassal. De ennél finomabb folyamatokra is fény derült azzal, hogy a jógik megfigyelték saját magukat. Kiderült, hogy a lélekben folyó változások megváltoztatják a testtartást, az izmok tónusát, sőt akár tényleges betegségként jelenhetnek meg. Azt is észrevették, hogy ha különböző testtartásokat vesznek fel, akkor megváltozik a lelki működés is. A szomorúságból a testtartás megváltoztatásával jobb kedélyállapotba lehet kerülni. Kiderült, hogy a lelki eredetű betegségek megszűnnek, ha a testet másmilyen tartásba helyezzük. Amikor a testrészek szimbólumairól beszélünk, akkor a jóga szellemében azt keressük, hogy milyen lelki folyamat nyilvánul meg azon az adott területen és pontosan hogyan. Ezt önmegfigyeléssel jól le lehet tesztelni, ám néha nem árt, ha segítségül hívunk olyan szakértőket, akik ennek a témának szentelték az életüket. Vannak testtájak, amelyek általánosan a legtöbb embernél ugyanazt a dolgot fedik, így vannak betegségek, amelyeknek általában lehet találni egy valószínű okot. Ám minden ember annyira egyéni és sajátos és senki máshoz nem hasonlítható belső folyamatokkal rendelkezik, hogy mindent nem lehet általánosítani. Így nem lehet kihagyni az önmegfigyelést sem. Ez annyit jelent, hogy egy kicsit elmerengünk azon, hogy a testünk egy bizonyos területe, amely mondjuk most valamilyen fájdalommal hívta fel magára a figyelmet, mit is jelent. A legtöbbször intuitíven jön meg a válasz és beugrik, hogy mi lehet az. De segítségül lehet hívna a népi bölcsességet is. A szólásokban és mondásokban több rejlik, mint gondolnánk. Az ilyen mint a - "Min töri a fejét" - vagy a - "Rosszban sántikál" - esetleg a - "Rosszmájú megjegyzés" - árulkodó lehet arról, hogy milyen tulajdonságunkat változtassuk meg, vagy legalábbis vegyük szemügyre ahhoz, hogy helyreálljon a béke és az egészség a testünkben is.

Ezek mellett a különböző testtartásoknak egyéb történeti tartalmuk is van. Sok gyakorlatot harcosokról és uralkodókról neveztek el. Némely testtartás nem is a szokásos ászana nevet kapta, hanem szintén mudrá, amely szó eredeti jelentése nem kéztartás, hanem szimbólum. A jóga mudrá pl. egy olyan testgyakorlat, amely közben sarokülésben előrehajlunk. A homlok a talajra kerül. Ez a gyakorlat a jóga szimbóluma. Azt szimbolizálja, hogy így hajt fejet a jógi a természet törvényei előtt, és így ad teret életében és testében a természet törvényeinek. Ez a gyakorlat lelki hatását tekintve alázatra tanít. Éppen arra az alázatra, amit a hatalmas természettel szemben kell érezzünk, hogy megértsük helyünket és lényegünket a világban.

Kolarovszky Gyöngyi és Bálint János

Ajánlott irodalom:

Shakta Kaur Khalsa - Kundalíni Jóga

Gertrúd Hirschi - Mudrák

Swami Maheshwarananda - Kundalíni és Csakrák

Dethlefsen - Dahlke - Út a teljességhez 

Utalványok